ส่งต่อเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขยะโรงงานอุตสาหกรรม

  • วันที่ร้องเรียน 20 ก.พ. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน ชัยพร
เนื่องด้วยบริษัทยิ้มไชโยรับซื้อของเก่าซอยหุบเขาวงพระจันทร์ ข้างบริษัทรุ่งเจริญรถพ่วงจำกัด นำขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม มาทำการคัดแยกมีสารเคมีปนเปื่อนและกากน้ำมันตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ พื้นที่ห่างจากตัวเมืองศรีราชา 1 กม.เขตเทศบาลสุรศักด์ ฝนตกน้ำไหลไปตามพื้นดินข้างเคียงทำให้ ต้นไม้เกษตรกรรมยืนต้นตาย ไม่นำกากขยะอุตสหกรรมส่งกำจัด ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเมื่ออยู่ใกล้บริเวณ เคยถูกร้องเรียนแล้วยังกลับมาทำเหมือนเดิมไม่ สนใจชาวบ้านข้างเคียง

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้กอ.รมน.จว.ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป