ยุติ/ดำเนินการแล้ว

แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

  • วันที่ร้องเรียน 7 ธ.ค. 2565
  • |
  • ผู้ร้องเรียน สุวารี ศรีอำไพวิวัฒน์
มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากมีการเดินเร่ขายของในพื้นที่ชายหาดบางแสน สร้างความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนเป็นอย่างมาก และเมื่อสอบถามถึงการนำสินค้ามาขายว่านำมาจากไหน มีการบอกตรงกันทุกคนว่ามีคนลาวเป็นนายหน้านำมาขายส่งต่อให้ ในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วนั้นการมาเดินเร่ขายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่สาธารณะ แต่ในครั้งนี้มีคนเร่ขายมากจนเกินรับได้ รบกวนความเป็นส่วนตัวอย่างมาก อีกทั้งคนที่เดินเร่ขายนั้นยังไม่ใช่คนไทยแม้แต่คนเดียว จึงห่วงและกังวลไปอีกว่าแรงงานพวกนี้จะมาแย่งอาชีพคนไทยทำ เพราะสิ่งที่พวกเค้ากำลังกระทำอยู่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามประกาศกระทรวงแรงงานอย่างชัดเจน คนไทยนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ทุกคนจะต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ต่างด้าวไม่ต้องเสียภาษีนี้คือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่บางแสนอย่างแน่นอน จึงอยากใคร่ขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐในทุกๆภาคส่วนที่รับผิดชอบเรื่องตรงจุดนี้ให้ลงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทันท่วงที เพื่อผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเพื่อพ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ทุกคน

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2565
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ขอบคุณ​คุณสำหรับข้อแนะนำ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครับ